İyilik Dükkanı

Şartlar & Koşullar & Gizlilik İlkeleri


Bu bölüm sitenin genel kullanım şartlarını, bununla ilgili genel kuralları ve yasal sorumlulukları içermektedir.

Lütfen, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na ait  (www.iyilikdukkani.com.tr) sitesini kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen www.iyilikdukkani.com.tr sitesini  kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı aşağıda  belirtilen genel ve özel koşulları  dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. www.iyilikdukkani.com.tr ‘ u ziyaret  ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir.


1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

www.iyilikdukkani.com.tr üyesi olan herkese açık bir sitedir. Tüm üyeler için verilen hizmetler, Gelişmiş Üyelik haricinde veya aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir.

Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1. a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.

1. b. Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.

1. c. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan ÜYE sorumludur. Aynı şekilde ÜYE, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük ÜYE'ye aittir.

1. d. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.


2. İçerik Kullanımı

2. a. www.iyilikdukkani.com.tr  'da sunulan görsel, yazısal içerik kişisel kullanım içindir. www.iyilikdukkani.com.tr 'un içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer mecralarda veya internet sitesinde yayınlamak veya www.iyilikdukkani.com.tr 'un  izni olmadan link vermek yasaktır.

2. b. Ayrıca özellikle Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na ait yazılım ürünlerinin ve hizmetlerin  tasarımında ve  içerik anlatımlarında kullanılan imaj ve yazıların  her hakkı www.iyilikdukkani.com.tr 'a  aittir. Kopyalanmaları veya kullanılmaları kesinlikle yasaktır.

2. c. iyilikdukkani.com.tr, her türlü yoruma açıktır. Sitemize iletilen tüm bu yorumlar ve mesajlar mülkiyetimizde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.


3. Sorumluluklar

3. a. iyilikdukkani.com.tr 'yi ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarca paylaşılmaktadır. Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır.

3. b. iyilikdukkani.com.tr üyesi, kayıt işlemlerini tamamlanıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra  işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı sitesini kullanmaya başlayabilir.

3. c. Üye, iyilikdukkani.com.tr sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı 'nın hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üye'ye aittir.

3. d. İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle,  Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı tarafından geçici veya sürekli olarak üye'nin www.iyilikdukkani.com.tr 'dan yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.

3. e. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin www.iyilikdukkani.com.tr 'u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı  gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3. f.  Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı sorumlu tutulamaz.

3. g. Üye, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı 'ndan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

3. h. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, müşteri tarafından www.iyilikdukkani.com.tr  üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

3. i. www.iyilikdukkani.com.tr 'da  üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı. Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3. j. Sitenin üyelerinin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

3. k. Aynı zamanda bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

3. l. www.iyilikdukkani.com.tr  kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

3. m. Sitenin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

3. n. Üyelerimize ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için lütfen "Gizlilik Sözleşmesi" sayfasını ziyaret ediniz.

ÜYE, Servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. ÜYE iş bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ‘nın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ,  ÜYE'nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE'ye aynen rücu hakkını haizdir.


4.  Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’ nın Hak ve Yükümlülükleri

4. a. Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin  Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

4. b.  Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı 'nın her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı , yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.iyilikdukkani.com.tr 'da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve  Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri  Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı  tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

5.   Gizlilik İlkeleri

5.a. Sitemize girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ve/veya ilgili Kart Kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşları'nca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı tarafından görülmez ve kaydedilmez).

5.b. Müşterilerimizin Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

5.c. Üyelerimize-Müşterilerimize ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca üyelikleri ve/veya alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri ve diğer bilgiler Sitemize üyelik işlemlerinizin yapılması, güncellenmesi, muhtelif ürün/hizmetlerin Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ile iş ortakları ve tedarikçileri tarafından verilebilmesi/satımı, ürün/hizmet ücret-masrafı tahsilatları ve çeşitli tanıtım-reklam, promosyon, iletişim, satış-pazarlama ve kartlandırma uygulamaları için süresiz olarak kayda alınabilir, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı  ve belirtilen kuruluşlar nezdinde saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hallerde-yerlerde paylaşılabilir ve kullanılabilir.

5.d. Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Ayaner Bilişim Teknolojileri sorumlu değildir.

5.e. Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda (Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ile anlaşmasına göre üçüncü sahıslara ait olanlar hariç) tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na aittir.

 

6. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi:

Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.


7. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.


8. Tebligat Adresleri

8.a. www.iyilikdukkani.com.tr
sitesi üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak üyenin  www.iyilikdukkani.com.tr ’a bildirdiği eposta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

8.b. Taraflar, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski epostalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

8.c. Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ’nın üyenin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. ÜYE, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Sitemizden sadece Turkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine gönderim yapılmaktadır.

Ek bilgi almak istediğiniz konularda Sitemizde belirtilen iletişim yolları ile Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı Destek Bölümü'ne danışabilirsiniz.